Risiko

BESKRIVELSE AF MODUL

Risikomodulet understøtter de enkelte afdelingersløbende arbejde med risikostyring, herunderidentificering, kvantificering og vurdering af omder er indtruffet relaterede hændelser.

Når afdelinger har arbejdet med risici, tagerrisikokoordinatoren dem med til risikoejeren forgodkendelse. Risikoejeren rapporterer afdelingens risici til direktionen gennem risikostyringen.

Risikostyringen har ansvaret for løbende at holde øje med risici, hændelser, kontrolafviklingens påvirkning på risici o.a. Det er også dem, der initierer løbende arbejde med gennemgange, godkendelser og rapportering.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Hændelser, Proces, Kontroller, Opfølgninger, Dokumenter og Konsolideret Risiko

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Vurdering af brutto og netto risiko
  • Vurdering af solvens påvirkning
  • Tre niveauer af kategoriseringer til rapportering
  • Mulighed for at relatere til virksomhedens strategiske mål
  • Tilpasninger af sandsynlighed og konsekvensskalaer
  • Mulighed for vurdering af kontrolmiljø
  • Forkortet proces fra vurdering til rapportering
  • Anvendelse af flere skalaer som f.eks. lokal selskabs/område skala og koncernskala