Cyber- og IT-risiko

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har allerede etableret Cyber- og IT-risikostyring af systemer og leverandører, men er der styr på de interne processer og politikker – har i metoder for udvælgelse af hvad der skal risikostyres og kan i dokumentere det internt såvel som over for eksterne interessenter og myndigheder? 

Vi hjælper jer med design, implementering og kontinuerlig vedligeholdelse af processer og forretningsgange der relaterer sig til organisationens håndtering af cyber- og IT-risici. Vi designer processer og metoder sammen med jer som indarbejdes i den nødvendige interne dokumentation som styringsdokumenter (politikker og retningslinjer) og forretningsgange/arbejdsbeskrivelser. Vi arbejder ud fra aftalte lovgivningsmæssige krav og anerkendte rammer og integrerer det til organisationens allerede eksisterende risikostyring og rapportering.