Roller og ansvar

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har beskrevet roller og ansvar, men afspejler de virkeligheden og gældende lovgivning 

Vi hjælper jer med kortlægning af ansvarsområder (også kaldet en Target Operation Model – TOM) i forhold til de krav der stilles til organisationen f.eks. fra lovgivning, vedtagne standarder eller god skik. Vi skaber et fælles overblik over hvilke områder der er ansvarlige samt deres placering i første, anden eller tredje linje (forsvarslinje), og vi etablerer metode for kontinuerlig opfølgning.