Major Incident

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har en plan for hvordan I håndterer major incidents, men er der struktur og styr på hvornår der er tale om et major incident, og præcis hvilke tiltag der er relevante? 

Vi hjælper med at facilitere processen i forbindelse med fastsættelse af rammerne for eskalation til major incidents, herunder udarbejdelse af metode og organisation for håndtering, dokumentation og rapportering relevante interessenter interne såvel som eksterne. Vi forbinder det til beredskabet og krisestyringen så der opnås de nødvendige sammenhænge.