Hændelse

BESKRIVELSE AF MODUL

Hændelsesmodulet understøtter de enkelte afdelingersløbende arbejde med hændelser, herunderregistrering og vurdering af om der er relaterede risici til en indtruffet hændelse.

Når afdelinger har arbejdet med hændelser, tager risikokoordinatoren dem med til risikoejeren for godkendelse. Risikoejeren rapporterer afdelingens hændelser til direktionen gennem risikostyringen.

Risikostyringen har ansvaret for løbende at holde øje med f.eks. større hændelser og om de følger politikker og er registreret mod de risici, de vedrører.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, Opfølgninger og IT-Risiko

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Håndtering af flere hændelsestyper
  • Håndtering af nærved tab
  • Vurdering af solvens påvirkning
  • Mulighed for opgørelse af nødvendige beløb i forhold til lovgivningen
  • Mulighed for angivelse af bogføringsdato og konto
  • Tre niveauer af kategoriseringer
  • Anvendelse af flere valutaer
  • Kobling til f.eks. Risiko for data til input til sandsynlighed og konsekvens
  • Inkluderer processer til også at dække informationssikkerheds- og persondatabrud så man kan opnå en proces i virksomheden.
  • Rapportering til f.eks. Finanstilsyn