Operationelle risikovurderinger

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har udarbejdet risikovurderinger og der følges op på dem ved ledelses- og bestyrelsesmøder. Risikovurderinger kan anvendes til at foretage oplyste bevidste valg. Men kan det foretages samlet på baggrund af flere risikokilder? 

Vi hjælper f.eks. med at sikre efterlevelse af NIS II, DORA, lov om finansiel virksomhed, herunder principperne for opgørelse af de enkelte risikotyper, regler for, hvordan og i hvilket omfang direktionen skal rapportere til bestyrelsen, bestyrelsens løbende stillingtagen til risikoappetit og profil, samling af flere risikokilder, etablering af en politik for operationel risiko og forretningsgange og arbejdsbeskrivelser der sikrer implementering og som minimum omhandler hvorledes risici identificeres, måles, styres, håndteres, overvåges og rapporteres.