Se et udsnit af vores kunder her.

Vores kunder er typisk store og mellemstore virksomheder i finanssektoren, pensionssektoren og energisektoren, men vi arbejder også med risikostyring for store danske virksomheder fra andre brancher.

Integreret løsning til risikostyring sikrer indsigt og rettidig omhu

En samlet platform til risikostyring erstatter regneark og andre egenudviklede systemer i Arbejdernes Landsbank. Platformen samler alle data ét sted og skaber indsigt i relationer mellem f.eks. hændelser, risici og kontroller, så bankkoncernen nemmere og mere prioriteret kan håndtere risikostyring.
Læs mere

Kriseøvelser skaber dynamik

PenSam puster liv og konkret erfaring ind i sit forretningsmæssige kriseberedskab med årlige øvelser, hvor man ”leger” en krise og dermed tester og justerer planen.
Læs mere

Revisionsmodul understøtter bankens interne revisorer

De interne revisorer i Arbejdernes Landsbank kommunikerer gennem et revisionsmodul til procesejere og ledelse. Overgangen fra email i tusindvis og excel-ark i snesevis giver mere intern revision for de samme penge. Transparens og fakta fjerner tvivl og øger effektiviteten i hverdagen.
Læs mere

HOFOR fokuserer på informationssikkerhed

Over en million kunder i hovedstaden får gas, fjernvarme, vand eller spildevandsafledning fra HOFOR. Denne kritiske infrastruktur er godt beskyttet i hverdagen, hvor HOFOR bygger på en sammenhængende informationssikkerhedspolitik baseret på ISO27001.
Læs mere

Realistisk it-sikkerhed på Grønlands Lufthavne

Nøgtern trusselsanalyse, ledelsesforankring og operationelt knofedt præger Grønlands Lufthavnes arbejde med it-sikkerhed. LinkGRC rådgav virksomheden bag 13 lufthavne og 46 helikopterlandingspladser.
Læs mere

Kunder

Anti Doping Danmark
Anti Doping Danmark (ADD)

Rådgivning om informationssikkerhed, risikoanalyser, politikker, forretningsgange og nøglekontroller

VP Securities

Implementering af LinkGRC-løsningen

CSIS Security Group

Implementering af LinkGRC-løsningen

Energinet

Compliance-rådgivning, standarder, forretningsgange og nøglekontroller

Forca

Implementering af LinkGRC-løsningen

Grønlandske Lufthavne

Rådgivning om informationssikkerhed, risikoanalyser, awareness-kampagner om it-sikkerhed

LB Forsikring

Implementering af LinkGRC-løsningen, risikoanalyser, udvikling af politikker, forretningsgange og nøglekontroller

MP Pension

Implementering af LinkGRC-løsningen

PenSam

Implementering af LinkGRC-løsningen

SKI

Risikoanalyser, udvikling af politikker