Modenhedsvurdering

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har mange planer og initiativer omkring alle GRC discipliner i støbeskeen, så har i styr på hvilke der skal prioriteres og hvordan de bevæger sig? 

Vi hjælper virksomheder med modenhedsvurderinger som sikrer, at initiativer prioriteres ud fra fastlagte metoder så der løbende kan kommunikeres på fremdriften af igangsatte initiativer. Vi anvender forskellige modeller som CMMI, OCEG GRC samt egenudviklede Risiko og Compliance modenhedsmodeller.