Kontrolkatalog

BESKRIVELSE AF SERVICE

I oplever udfordringer med bevise jeres efterlevelse af interne politikker og forretningsgange overfor ledelse, bestyrelse, tilsyn og intern såvel som ekstern revision. 

Vi hjælper jer med at gennemgå jeres interne dokumentation med henblik på at identificere og dokumentere nødvendige kontroller i et samlet katalog, så deres eksekvering kan planlægges og udføres med faste intervaller.