Politikker og Forretningsgange

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har styr på jeres daglige drift, men har behov for at kunne vise og dokumentere jeres overholdelse af interne krav såvel som gældende lovgivning. 

Vi hjælper jer i gang med arbejdet, og gennem skabeloner bygget på standardiserede IT-principper og best practice, sikrer vi, at I kommer i mål med dokumentationen og får den nødvendige know-how til at kunne vedligeholde den og efterfølgende stå på egne ben.