IT-Beredskab

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har forberedt jer på IT-nedbrud, og entreret med eksterne IT specialister, men I det dynamiske og konstant vekslende trusselslandskab kan det være en udfordring at følge med og være forberedt på den næste alvorlig hændelse. 

Vi hjælper jer med at fastlægge og dokumentere en IT-beredskabsplan og koble den sammen med jeres hændelsesprocesser og krisestyring, eller gennemgå jeres eksisterende set-up med henblik på at identificere mangler og levere forslag til opdateringer, så I altid er klar, hvis uheldet er ude. Vi hjælper jer med afholdelse af øvelser for at sikre at planerne fungerer i praksis.