Rapportering til direktion og bestyrelse omkring IT-sikkerhed og IT-risici

BESKRIVELSE AF SERVICE

I er godt i gang med arbejdet omkring IT-sikkerhed, men er ledelse og bestyrelse tilstrækkeligt involveret og modtager de relevant rapportering på passende niveau? 

Vi hjælper jer med at fastsætte den nødvendige rapportering til bestyrelsen herunder aftale om omfang, frekvens og layout baseret på interne såvel som eksterne krav, og vi hjælper med at sikre lokal forankring. Vi anvender forskellige modeller som f.eks. bestyrelsesforeningens publikationer og andre eksterne kilder.