Konsolideret Risiko

BESKRIVELSE AF MODUL

Konsolideret risikomodul understøtter den centrale risikostyringsfunktions mulighed for at konsolidere risici på tværs af organisationen i forhold til f.eks. konsolideret risikorapportering. 

Risikoafdelingen kan sammen med risikoejeren konsolidere risici på tværs og rådgive sig med risikoejeren for bedre at forstå risikoen i forbindelse med konsolideringen. 

Risikoejeren kan se de konsoliderede risici i sammenhæng og dermed nemmere vurdere og kvantificere den konsolideret risiko. Risikoafdelingen kan rapportere de konsoliderede risici til direktion og bestyrelsen.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, IT-Risiko og Udbedringer

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Vurdering af brutto og netto
  • Vurdering af solvens påvirkning
  • Tre niveauer af kategoriseringer til rapportering
  • Mulighed for at relatere til virksomhedens strategiske mål
  • Tilpasninger af sandsynlighed og konsekvensskalaer
  • Mulighed for vurdering af kontrolmiljø
  • Forkortet proces fra vurdering til rapportering
  • Anvendelse af flere skalaer som f.eks. lokal selskabs/område skala og koncernskala
  • Overblik over konsoliderede risikovurderinger
  • Konsolidering kan enten foregå fra risikolister eller fra en konsolideret risiko