Efterlevelse (NIS II, DORA, ISO, NIST o.a.)

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har måske allerede styr på lovgivning og myndigheds krav, men er I sikre på at I efterlever alle krav, og at I kan dokumentere det? 

Vi hjælper gennem interviews med forretningens eksperter organisationen til struktureret at gennemføre GAP analyser på efterlevelsen af lovgivninger, standarder og god IT-skik. Hvor der identificeres GAPs udarbejdes handleplaner med klare ansvarsfordelinger og deadlines.