Kontrol

BESKRIVELSE AF MODUL

Kontrolmodulet understøtter de enkelte afdelingersløbende arbejde med kontroller, herunder design og udførelse i relation til risici.

Når afdelinger har arbejdet med risici, der er uden for tolerance, designer afdelingen kontroller, der udbedrer risikoen til et acceptabelt niveau. Risikokoordinatoren tager de designede kontroller med til risikoejeren for godkendelse. Kontrollernes design og effektivitet måles løbende i udtryk på risikorapporteringens brutto og netto betragtning. 

Risikostyringen har f.eks. ansvaret for løbende at holde øje med, at risici holdes inden for tolerance også i tilfælde af kontrolfejl, og rapportere dette til direktion og bestyrelsen.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, IT-Risiko, GDPR, Dokumenter og Konsolideret Risiko

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Kalenderlignende kontrolplanlægning
  • Kontroldesign præcisering
  • Kontroleffektivitet kan dokumenteres
  • Samlet kontroloverblik i kalenderform for virksomheden eller afdelinger/områder
  • Vurdering af tidsmæssig forbrug på kontroller