IT-risikovurderinger

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har fokus på data- og informationssikkerheden, men som en del af jeres IT-sikkerhedsarbejde og rolle som dataansvarlig skal I sikre, at hele forsyningskæden opretholder et nødvendigt sikkerhedsniveau. 

Vi hjælper jeres systemejere med at konsekvens- og risikovurdere deres systemer og tilhørende leverandører ud fra skabeloner bygget på standardiserede IT-rammer, samt registrere og håndtere identificerede IT-risici således, at virksomhedens informationssikkerhed ikke svækkes af eksterne svagheder.