Design og implementering af arbejdsgange

BESKRIVELSE AF SERVICE

Som udgangspunkt, ved jeres medarbejdere godt hvad de er ansvarlige for og hvad de skal levere, men er det afstemt med virksomhedens overordnede politikker, og er det enkelt at overlevere til andre? 

Vi hjælper jer med inspiration til, og eksempler på, indhold. Vi faciliterer skriveprocessen og udarbejdelsen af udkast på forretningsgange og arbejdsbeskrivelser, samt gennemgang og implementering af godkendte forretningsgange/arbejdsbeskrivelser i organisationens governance-struktur. Vi forbinder det til andre relevante dokumenter for området, og hjælper med den praktiske organisatoriske implementering.