Compliance risikovurderinger

BESKRIVELSE AF SERVICE

I en hektisk hverdag præget af et komplekst landskab af krav, har I så overblik over hvor meget I allerede efterlever og hvordan I kan sikre den resterende efterlevelse? 

Vi hjælper jer med at skabe overblik over compliance tilstanden og hvilke tiltag der bør igangsættes, og afdækker hvorvidt disse tiltag allerede er en del af jeres nuværende compliance-arbejde eller planlægger deres implementering.