Revisionsopfølgninger

BESKRIVELSE AF MODUL

Revisionsopfølgningsmodulet understøtter revisionsafdelingens og de enkelte afdelingers løbende arbejde med revisionsopfølgninger, herunder opfølgning på deadlines og de ansvarlige.

Når revisionsafdelingen, eller den eksterne revisor, har gennemført en undersøgelse eller vurdering, kan de oprette opfølgninger til brug for de forretningsmæssige ejere i afdelingerne. Der afholdes et møde om de identificerede revisionsobservationer med risikoejeren. 

Risikokoordinatoren i afdelingen arbejder sammen med risikoejeren på udbedring af de observationer og risici der er identificeret. Efter aftalen er indgået, rapporterer revisionschefen til direktionen og bestyrelsen. 

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, IT-Risiko, Udbedringer, Dokumenter og Kontroller

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Mulighed for kommunikation mellem revisionsafdelingen og de forretningsansvarlige
  • Simple overblik over aktiviteter og deadlines
  • Mulighed for rapportering på aktuelle status på revisionsopfølgninger fordelt på områder, afdelinger eller kategorier
  • Prioriteringsmuligheder