Kontrakter

BESKRIVELSE AF MODUL

Kontraktmodulet understøtter indkøbsfunktionens håndtering af kontrakter. Kontrakter kan vedhæftes, og de væsentligste data f.eks. datoer, beløb, ejere, parter o.a. kan registreres som metadata på kontrakten. 

Der kan opsættes specifikke notifikationer, f.eks. 30 dage før en kontrakt udløber eller ved andre væsentlige punkter. Kontrakter kan relateres til f.eks. en tredjepart, et system eller en risiko.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, IT-Risiko, GDPR og Opfølgninger

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Løbende overblik over vigtige datoer i forhold til kontrakter
  • Vedhæftning af indscannede kontrakter
  • Registrering af væsentlige parametre på kontrakter som f.eks. kontraktsum, dato for udløb/genforhandling
  • Registrering og vedligeholdelse af leverandører