GDPR

BESKRIVELSE AF MODUL

GDPR-modulet understøtter implementering af persondataforordningen i organisationen. Risikoejeren igangsætter opgaven enten som etablerings- eller vedligeholdelsesopgave. 

Man kan opretholde et overblik over behandlingsaktiviteter, systemer, data, tredjeparter og individer og deres indbyrdes interaktion. Risikoejeren vurderer om behandlingsaktiviteten udgør en risiko for individet og selskabet. 

Der kan hvis behovet opstår, udføres en Data Protection Impact Assessment (DPIA). Der kan trækkes data nødvendige for at fremvise en fortegnelse. Data Protection Office (DPO) kan løbende trække status på elementernes tilstand.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

Risiko, IT-Risiko, Udbedringer, Dokumenter og Kontroller

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Gennemførsel af risikovurderinger
  • Gennemførsel af konsekvensanalyser
  • Gennemførsel af DPIA
  • Overblik over behandlingsaktiviteter, deres hjemmel og deres brug af f.eks. systemer, data og tredjeparter.
  • Udarbejdelse af fortegnelser
  • Mulighed for løbende statusoverblik der kan anvendes til rapportering og compliance tjek
  • Interaktion med IT-Risiko modulet så systemers risikovurderinger gøres tilgængelige for den risikovurdering der skal gennemføres for behandlingsaktiviteter