Er din virksomhed klar til DORA? Jan Jans fra Finanstilsynet giver status

I dette afsnit besøger Risiko Radio Finanstilsynet for at tale med Jan Jans om aktuelle problemstillinger og den seneste status på arbejdet med DORA.

LINKS

EU cyberlovpakken i EU-tidende (DORA forordningen, NIS2 direktivet, DORA-følgedirektiv og CER direktivet):

EUR-Lex – L:2022:333:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Vedtagne retsakter under DORA

Digital Operational Resilience Regulation – European Commission (europa.eu)

Kommissionens tidslinje

Cyber resilience – European Commission (europa.eu)

Offentlig høring over 2. batch af delegerede retsakter:

ESAs joint consultation on second batch of policy mandates under the Digital Operational Resilience Act (europa.eu)

Lovforslaget om DORA og NIS2 for finansielle it-udbydere.

L 122 – 2023-24 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love. (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor, forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden samt aflønningsregler for firmapensionskasser). / Folketingstidende

Mere om DORA på Finanstilsynets hjemmeside

Nye regler om cybersikkerhed i finanssektoren (finanstilsynet.dk)

Spørgsmål, svar eller kommentarer? Fang Michael på email her:

ms@deltacrisis.com

Eller Tomas på email her:

the@linkgrc.com

Tak for at lytte med! Husk at abonnere på Risiko Radio, så du ikke går glip af vores næste afsnit.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.