BCM

BESKRIVELSE AF MODUL

BCM-modulet understøtter, at organisationen kan vurdere, om processer i organisationen er kritiske, herunder hvornår medarbejdere, systemer, data og tredjeparter skal være tilgængelige. Af udtræk kan man vælge at få et korreleret overblik over lokationer, afdelinger, lande eller selskabers kritiske medarbejdere, processer, systemer og tredjeparter.​​

Man kan anvende modulet til håndtering af BIA (Business Impact Analyse) ligesom det kan anvendes til dele af operationel robusthed i form af identificering af de services der er kritiske i forhold til samfundet og kunder. Modulet anvendes typisk til input til de beredskabsplaner der skal etableres og løbende testes.

KAN MED FORDEL ANVENDES SAMMEN MED

IT-RisikoDokumenter og GDPR

NØGLEFUNKTIONALITET

  • Styring og overblik over forretningens krav til genetablering og reaktionstider for processer, medarbejdere, systemer, data og tredjeparter.
  • Overblik over krav fra forskellige perspektiver som f.eks. system, leverandør eller proces
  • Kan anvendes til input til virksomhedens risikometoder
  • Kan generere et BIA dokument som opsummerer data fra BIA området fordelt på processer, medarbejdere, systemer, data og tredjeparter.