De interne revisorer i Arbejdernes Landsbank kommunikerer gennem et revisionsmodul til procesejere og ledelse. Overgangen fra email i tusindvis og excel-ark i snesevis giver mere intern revision for de samme penge. Transparens og fakta fjerner tvivl og øger effektiviteten i hverdagen.

Arbejdernes Landsbank er med over 1000 ansatte og 71 filialer en udpræget privatbank, som lægger vægt på nærhed til sine kunder, der kvitterer med at gøre banken til topscoreren i målinger af kundetilfredshed. Arbejdernes Landsbank har de største fagforbund i ejerkredsen og hører til blandt Danmarks 10 største banker. Derfor har banken også en risikostyring, som helt klassisk bygger på tre forsvarslinjer; nemlig risikoejerne i forretningen, sekundært de overvågende og styrende risikoenheder i GRC-funktionerne og i tredje linje instanser som reviderer efterlevelsen – nemlig intern revision.

Bankens interne revision med otte interne revisorer refererer direkte til bankens bestyrelse, og de udarbejder årligt et større antal revisionsrapporter med en række observationer og anbefalinger til følge, som typisk handler om processer og procedurer. Ind til for nylig arbejdede gruppen i excel-ark og kommunikerede med email til 15 personer i direktion og forretningsledelse og til 100 forskellige procesejere i banken. Nu har banken brugt et par hundrede tusinde kroner på et særligt revisionsmodul fra LinkGRC.

TIDSBESPARELSE

”Når vi skriver en revisionsrapport med observationer og anbefalinger, bliver de nu med det samme automatisk linket ud til involverede personer. Det betyder, at vi samlet set opnår stor transparens, fordi alle har de samme fakta. Vores opfølgning ligger i selve systemet, hvor vi både har ledelsens kommentarer og den aktuelle status. Det er meget tidsbesparende for både os i intern revision og for de øvrige i organisationen. Endvidere dokumenterer systemet den proces og dialog, der har været omkring observationerne. Alle har et opdateret og præcist billede, og vi undgår tvivl forbundet med manuel opdatering af regneark og email-trafik,” siger revisionschef Christoffer Max Jensen fra Arbejdernes Landsbank.

De otte interne revisorer brugte tidligere en del tid på selve den administrative proces og kommunikationen. Nu kan de i stedet fokusere mere på deres hovedopgave, som handler om revidere bankens evne til at styre risici og gennemføre kontroller på en optimal måde.

FOKUS PÅ KONTROLMILJØ

”Intern Revision i Arbejdernes Landsbank har ændret sig de senere år, og der er kommet større fokus på vores funktion fra vores interessenter. I dag bruger vi langt størstedelen af vores tid på at revidere bankens risikostyring, compliancefunktion og interne kontroller på alle væsentlige og risikofyldte områder. Vi bruger knapt så meget tid på detailrevision og sagsgennemgang,” siger Christoffer Max Jensen, som har 20 års erfaring med intern revision i den finansielle sektor fra ansættelser i Tryg, Nordea, SEB og Danske Bank.

Udover et større antal revisionsrapporter, der tilgår direktionen og forretningsledelsen, afrapporterer intern revision periodisk til bestyrelsen og til bestyrelsens revisions- og risikoudvalg.

STØRRE TRANSPARENS

”Det er mit indtryk, at vores interne drøftelser er mere relevante, og at samspillet med organisationen frem imod rapporteringsdatoer fungerer bedre, fordi alle har de samme fakta at forholde sig til. Den synlighed og transparens giver en klarere og mere effektiv måde at få lukket udestående forhold på, og alle får nemmere et klart overblik,” siger revisionschefen.

Fra forretningsejere og procesejere har de interne revisorer også fået positiv feedback. Det nye revisionssystem blev indført efter årsregnskabssæsonen, og det gav en rolig og problemfri implementering på få uger. Træningen i at bruge systemet blev for det meste klaret med en skriftlig vejledning og et link. I de største forretningsområder satte revisorerne sig sammen med de ansvarlige og løb systemet igennem som hurtig sidemandsoplæring, fordi revisorerne ville være helt sikre på, at disse områder kom godt igang. Nu kører revisionsmodulet efter intentionen hos alle ledere og hos 100 registrerede brugere i bankens filialer og stabsområder

KLARHED OM PRISEN

”Vi sonderede markedet for revisionssystemer. En kollega i en anden finansvirksomhed brugte LinkGRC, og derfor tog jeg den løsning med ind i vores afsøgning. Vi har især fokuseret på at opnå en nemmere kommunikation i stedet for et værktøj til at strukturere selve revisionen. Det er klart en styrke, at der er tale om en lokal leverandør, der kunne love en hurtig implementering, og var tæt på implementeringen, og det hørte også til på plussiden, at LinkGRC’s folk var klare i mælet om prisen. Det har været lidt sværere at komme frem til den endelige pris med andre potentielle leverandører,” siger Christoffer Max Jensen.

I praksis kører revisionsmodulet som et selvstændigt stykke software på Arbejdernes Landsbank’s egne servere, og banken har adgang til opgraderinger og tilretninger i fremtiden.

“Når vi skriver en revisionsrapport med observationer og anbefalinger, bliver de nu med det samme automatisk linket ud til involverede personer. Det betyder, at vi samlet set opnår stor transparens.”

Om det nye revisionsmodul fra LinkGRC
Revisionschef Christoffer Max Jensen fra Arbejdernes Landsbank