Forretningskonsekvensanalyse (BIA)

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har måske allerede gode beskrivelser af virksomhedens forretningsprocesser, men har I også et dokumenteret overblik over hvad der potentielt kan bringe virksomheden i alvorlig krise i tilfælde af brud på fortrolighed, integritet eller tilgængelighed? 

Vi hjælper jer med at facilitere og gennemføre en analyse af jeres forretningsområder, og identificere og risikovurdere jeres processer og deres understøttende infrastruktur. På den måde fastlægger vi sammen hvor virksomhedens ´akilleshæle´ findes, og hvilke af disse, der kræver yderligere opmærksomhed, f.eks. ved udvikling af forretningskontinuitetsplaner (BCP’er) og genopretningsplaner (DRP’er) mv.