GRC - 'As a service'

BESKRIVELSE AF SERVICE

I har en travl hverdag hvor I kæmper med at finde og allokere de nødvendige ressourcer til at sikre efterlevelse af lovgivning, interne krav og risikohåndtering og samtidig bevare det holistiske overblik. 

Vi hjælper jer løbende med at vedligeholde og skabe overblik over jeres politikker og forretningsgange samt skabe et årshjul til at sikre, at risici kontinuerligt identificeres og håndteres og nødvendige kontroller designes, planlægges og udføres rettidigt. Vi er GRC “As a Service”.